24 Μαΐ 2024 12η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 12/27-05-2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Παροχή Υπηρεσίας Καθαρισμού ακινήτου ΤΕΕ/ΤΗ.
  • Σύμβαση Τεχνικού Ασφαλείας στο ΤΕΕ/ΤΗ.
  • Ορισμός Επιτροπών Εξετάσεων Χορήγησης Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος στο εξεταστικό κέντρο Ιωαννίνων.