3 Ιουν 2024 Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία Inventio Edge Development δραστηροποιείται στο ξενοδοχειακό κλάδο και  ασχολείται με την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Επίβλεψη Τεχνικών Επενδυτικών Έργων. Η εταιρεία προσφέρει θέσεις εργασίας σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με εργοταξιακή εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο για πλήρη απασχόληση ως εξωτερικοί συνεργάτες, σε έργα που πραγματοποιούνται στη Κέρκυρα.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη στον Εργοταξιάρχη για την επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικών έργων με ασφάλεια, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις μελέτες του έργου.
 • Επίβλεψη υπεργολάβων: Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι γνωρίζουν τους στόχους και πολιτικές της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας, τα καθήκοντα της θέσης τους και τις διαδικασίες. Επίλυση τεχνικών θεμάτων και ανάθεση εργασιών.
 • Επιμέτρηση και πιστοποίηση εργασιών των υπεργολάβων.
 • Συμπλήρωση, διατήρηση και αρχειοθέτηση των εντύπων του εργοταξίου.
 • Προγραμματισμός προμηθειών και παραλαβής υλικών και εξοπλισμού.
 • Έλεγχος μελετών εφαρμογής (κόστος/προδιαγραφές/εφαρμοσιμότητα), και διασφάλιση της τήρησης των σχεδίων κατά την κατασκευή.
 • Έρευνα αγοράς.

Παροχές

 • Προσφέρουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αντανακλώντας την εμπειρία και τις γνώσεις των εργαζομένων, καθώς και την απαιτητικότητα της εργασίας.
 • Παρέχεται πλήρης εξοπλισμός απαιτούμενος για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Επενδύουμε στην συνεχή εκπαίδευσή των εργαζομένων μας και προσφέρουμε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, ενισχύοντας το προφίλ και τις δεξιότητές τους.
 • Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον όπου η δημιουργικότητα και η καινοτομία ενθαρρύνονται και ανταμείβονται.
 • Ιδιωτική ασφάλεια υγείας.
 • Εταιρικό τηλέφωνο.

Με τη συμμετοχή μας σε σημαντικά και καινοτόμα έργα, δίνουμε την ευκαιρία στους εργαζόμενους μας να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του τομέα και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα  στην εταιρεία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6980984932 Αποστολάκη Γεωργία (Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού)

Αποστολή βιογραφικών στο gapostolaki@inventio.gr