12 Ιουν 2024 Θέσεις Εργασίας

Η Εταιρία ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τα Ιωάννινα, ζητά προσωπικό για την κάλυψη των ακόλουθων θέσεων:

1) Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού. Επιθυμητά προσόντα:

  • Άριστη γνώση Autocad.
  • Εμπειρία σε σύνταξη μελετών οδοποιίας.

2) Γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
  • Άριστη γνώση συστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Επιθυμητή η γνώση Autocad

Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού στο: info@metron-ec.com

Πληροφορίες Τηλέφωνο:  26510 37357