25 Ιουν 2024 14η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2024

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 14/27-06-2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30.

Θέματα:

  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Εγκρίσεις Δαπανών.
  • Εκπροσωπήσεις τμήματος.
  • Παροχή Υπηρεσίας Καθαρισμού ακινήτου ΤΕΕ/ΤΗ.