30 Απρ 2016 Ανακοίνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Σκυροδέματος

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το  Δ.Σ.  της  ΕΠΕΣ  και  η  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ  με  χαρά  σας  ανακοινώνουν  την  συνδιοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Σκυροδέματος, στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2016 με τίτλο: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα».

Η  ακριβής  ημερομηνία,  ο  χώρος  διεξαγωγής  του  Συνεδρίου  και  η  επιστημονική  επιτροπή  θα ανακοινωθούν αργότερα.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα καλύπτει τους τομείς δράσης της ΕΠΕΣ. Πιο συγκεκριμένα το

Συνέδριο θα έχει την παρακάτω θεματολογία:

 

 • Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα (ΥΛΙΚΑ)
 • Ανάλυση Κατασκευών (ΑΝΑΛΥΣΗ)
 • Διαστασιολόγηση (ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ)
 • Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατικές και Δυναμικές Φορτίσεις (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ)
 • Συμπεριφορά των Κατασκευών στο Χρόνο (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
 • Σύνθετα Υλικά (ΣΥΝΘΕΤΑ)
 • Ενισχύσεις – Αποκαταστάσεις – Επισκευές (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ)
 • Προκατασκευή (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
 • Ειδικά Θέματα (ΕΙΔΙΚΑ)
 • Έργα (ΕΡΓΑ)

 

Η  διάρκεια  του  συνεδρίου  θα  είναι  τριήμερη.  Οι  συνάδελφοι  που  επιθυμούν  μπορούν  να

 

συμμετάσχουν   με   ανακοίνωση.   Οι   ανακοινώσεις   που   θα   παρουσιαστούν   πρέπει   να   είναι πρωτότυπες και να συμβάλλουν ουσιαστικά στο αντικείμενο που αναφέρονται.

 

Επιλογή Ανακοινώσεων

 

Η κρίση των ανακοινώσεων θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με βάση περιληπτικό κείμενο έκτασης 2 σελίδων.

 

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική αλλά θα γίνονται δεκτές και ανακοινώσεις στην Αγγλική γλώσσα.

 

Η διάρκεια των ανακοινώσεων στο ακροατήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Ο κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει με max 2 εργασίες.

Προθεσμίες

 

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την περίληψη μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 στο e-mail:

 

epes_conference@sendtodropbox.com

 

Στο e_mail αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στα Ελληνικά, στο πεδίο του “θέματος” (subject), το όνομα του συγγραφέα και το πεδίο της θεματολογίας στο οποίο εντάσσεται η εργασία και το οποίο δίνεται με κεφαλαία γράμματα στην πρώτη σελίδα της παρούσας ανακοίνωσης. Η περίληψη της εργασίας θα συγγραφεί με μορφοποίηση σελίδων Α4 με περιθώρια 2.5cm σε όλες τις πλευρές, αρχείο .doc ή .docx. Το κείμενο να είναι γραμμένο με Times New Roman των 11 στιγμών. Θα χρησιμοποιηθεί για το τεύχος των περιλήψεων.

Οι υποψήφιοι ομιλητές θα  ενημερωθούν από την γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής για την παραλαβή της περίληψής τους, μέσω του e-mail από το οποίο απέστειλαν την περίληψη,  μέχρι τις

30   Ιουνίου   2016   και   με   ταυτόχρονη   κοινοποίηση   στην   Επιστημονική   Επιτροπή.   Όσοι   δεν

παραλάβουν e-mail από την  γραμματεία του Συνεδρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με αυτή μέχρι τις 5 Ιουλίου 2016.

 

Οι υποψήφιοι ομιλητές θα ενημερωθούν για την καταρχήν αποδοχή της Εργασίας τους μέχρι τις 30

Ιουλίου 2016 και θα κληθούν να υποβάλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους. Μαζί με την πρώτη κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής θα αποσταλούν στους ομιλητές οδηγίες μορφοποίησης του τελικού κειμένου της ανακοίνωσης. Η τελική κρίση των εργασιών θα γίνει με βάση το πλήρες κείμενο της εργασίας.

 

Το τελικό πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων  πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 15 σελίδων και  θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου στο e-mail:  epes_conference@sendtodropbox.com για περαιτέρω αξιολόγηση.

 

Κόστος Συμμετοχής

 

Για να συμπεριληφθεί η εργασία στα πρακτικά του συνεδρίου οι συγγραφείς θα πρέπει να πληρώσουν  την  συνδρομή  τους  στο  συνέδριο  μέχρι  30  Ιουλίου.  Το  κόστος  συνδρομής  για  το Συνέδριο ανέρχεται για όλους στα 100 Ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται 23% ΦΠΑ.

 

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται η παρακολούθηση των συνεδριάσεων, ροφήματα κατά την

 

διάρκεια των διαλειμμάτων, μεσημεριανό σνακ, τα πρακτικά του Συνεδρίου με το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων σε CD, τεύχος περιλήψεων και βεβαίωση συμμετοχής.

 

Οργανωτική Επιτροπή  του Συνεδρίου

Γ. Πενέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος της ΕΠΕΣ Π. Μπίλλιας, Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αλφαβητικά

Γ. Θερμού, Επίκουρη Καθηγήτρια

Β. Λεκίδης, Διευθυντής Ερευνών

Μ. Μωρέττη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Π. Πανέτσος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Β. Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής

Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής

Μ. Τσιτώτας, Δρ Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση

 

 

 

Επικοινωνία

 

Γραμματειακή Υποστήριξη Οργανωτικής Επιτροπής

 

Βρεττά Στέλλα, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ Λειβαδιώτη Ελένη, ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕΕ/ΤΚΜ

e-mail γραμματείας: vretta@itsak.gr, grproedrou-tkm@central.tee.gr, mitraka@central.tee.gr,

τηλέφωνο: ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ: 2310 476 081-4, ΤΕΕ/ΤΚΜ: 2310 883 170

FAX: ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ: 2310 476 085, ΤΕΕ/ΤΚΜ: 2310 883 160

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49

Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν με επόμενες ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

 

Π. Μπίλλιας

 

Για την ΕΠΕΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

 

 

Γ. Πενέλης

Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ