Παρεμβάσεις

Όλες οι Παρεμβάσεις

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΗ

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΗ

22 Φεβ 2024

Σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 2024 η Αντιπροσωπεία το Τ.Ε.Ε. /Τ.Η σε τακτική της συνεδρίαση αποφάσισε το παρακάτω ψήφισμα: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΧΙ  ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση 2 μηνών στην προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Παράταση 2 μηνών στην προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

15 Φεβ 2024

Κύριοι, παρακαλούμε όπως προβείτε σε παράταση όσον αφορά το χρόνο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας, για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)».

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για τη: «2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)».

28 Δεκ 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει από τις αρχές του 2000 μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Βασικό εργαλείο προώθησης της νέας πολιτικής είναι η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) / Δυτικό Τμήμα»

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) / Δυτικό Τμήμα»

6 Ιουλ 2023

Η αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού γίνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 με την έγκριση των πρώτων Περιφερειακών Σχεδίων. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης Προεδρικών Διαταγμάτων σε πολλές περιοχές Natura 2000 της χώρας, εκκίνησε με την ανάθεση -σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2019- εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, οχτώ χρόνια μετά από την θέσπιση (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) του εθνικού καταλόγου των 239 περιοχών, Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιστολή για τη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας

Επιστολή για τη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας

19 Ιουν 2023

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι, Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, υπήρχε η υποχρέωση κάθε Καλλικρατικού Δήμου να στελεχώσει τη δική του Υπηρεσία Δόμησης. Αυτό όμως αποδείχτηκε ότι ήταν μια ουτοπική προσδοκία και πολλοί μικροί και απομακρυσμένοι Δήμοι είτε δεν κατόρθωσαν να στελεχώσουν τη δική τους Υ.ΔΟΜ., είτε αυτή δεν είχε την απαραίτητη επάρκεια. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, οι παραπάνω Δήμοι υποστηριζόταν διοικητικά από τον Δήμο της έδρας της Περιφερειακής τους Ενότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)/ Ανατολικό Τμήμα»

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)/ Ανατολικό Τμήμα»

12 Μαΐ 2023

Η αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού γίνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 με την έγκριση των πρώτων Περιφερειακών Σχεδίων. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης Προεδρικών Διαταγμάτων σε πολλές περιοχές Natura 2000 της χώρας, εκκίνησε με την ανάθεση -σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2019 - εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, οχτώ χρόνια μετά από την θέσπιση (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) του εθνικού καταλόγου των 239 περιοχών, Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προτάσεις του ΤΕΕ/ Τμήματος Ηπείρου σχετικά με τη Διαβούλευση για το ΣΒΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προτάσεις του ΤΕΕ/ Τμήματος Ηπείρου σχετικά με τη Διαβούλευση για το ΣΒΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11 Μαΐ 2023

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής κατέστησε υποχρεωτική τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και επιβεβαίωσε τη στρατηγική διάσταση της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Για την περίοδο 2021-27, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της αστικής διάστασης θεσπίζοντας έναν νέο στόχο πολιτικής για «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της». Ο στόχος αυτός προωθεί την τοποκεντρική προσέγγιση και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στην εύρεση λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής στις αστικές περιοχές, υπέρ της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ