Παρεμβάσεις

Όλες οι Παρεμβάσεις

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)/ Ανατολικό Τμήμα»

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)/ Ανατολικό Τμήμα»

12 Μαΐ 2023

Η αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού γίνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 με την έγκριση των πρώτων Περιφερειακών Σχεδίων. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης Προεδρικών Διαταγμάτων σε πολλές περιοχές Natura 2000 της χώρας, εκκίνησε με την ανάθεση -σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2019 - εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, οχτώ χρόνια μετά από την θέσπιση (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) του εθνικού καταλόγου των 239 περιοχών, Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προτάσεις του ΤΕΕ/ Τμήματος Ηπείρου σχετικά με τη Διαβούλευση για το ΣΒΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προτάσεις του ΤΕΕ/ Τμήματος Ηπείρου σχετικά με τη Διαβούλευση για το ΣΒΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11 Μαΐ 2023

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής κατέστησε υποχρεωτική τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και επιβεβαίωσε τη στρατηγική διάσταση της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Για την περίοδο 2021-27, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της αστικής διάστασης θεσπίζοντας έναν νέο στόχο πολιτικής για «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της». Ο στόχος αυτός προωθεί την τοποκεντρική προσέγγιση και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στην εύρεση λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής στις αστικές περιοχές, υπέρ της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχόλια/Επισημάνσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου: Β’ Στάδιο του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων – Ερευνητική Γεώτρηση «Ήπειρος-1».

Σχόλια/Επισημάνσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου: Β’ Στάδιο του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων – Ερευνητική Γεώτρηση «Ήπειρος-1».

27 Απρ 2023

H μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υλοποίησης της Ερευνητικής Γεώτρησης «Ήπειρος – 1», η οποία θα διερευνήσει τη δομή, τον πιθανό ταμιευτήρα και τις ενδεχόμενες επαφές Αερίου - Πετρελαίου και Πετρελαίου - Νερού, με τελικό μετρούμενο βάθος 3.500 m. Οι συντεταγμένες των κεντρικών σημείων της χερσαίας γεώτρησης είναι οι εξής: 39°39.314'Β, 20°37.995'Α (Προβολικό Σύστημα Συντεταγμένων WGS 84).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιστολή στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σ.ν. Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Επιστολή στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σ.ν. Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

21 Μαρ 2023

ΘΕΜΑ: Σχόλια του ΤΕΕ/ΤΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σ.ν. «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών που αφορούν την αποπεράτωσης της Ιόνιας Οδού, μέχρι την Κακαβιά

Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών που αφορούν την αποπεράτωσης της Ιόνιας Οδού, μέχρι την Κακαβιά

14 Δεκ 2022

Ο αυτοκινητόδρομος της Ιόνιας οδού έχει χαρακτηρισθεί ως έργο Εθνικής σημασίας (ΦΕΚ 1339/Β΄/14.09.2006), αποτελεί τμήμα του Δυτικού άξονα (Κακαβιά – Καλαμάτα), εντάσσεται στο κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών – ΤΕΝ (Απόφαση 1692/96/ΕΕ) και ως εκ τούτου είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός του και η ολοκλήρωση του, το συντομότερο δυνατόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση της κατά παρέκκλισης δόμησης γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές

Παράταση της κατά παρέκκλισης δόμησης γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές

20 Οκτ 2022

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, με την ψήφιση του Ν4759/2020 με τίτλο « Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» προβλέπεται η κατάργηση των παρεκκλίσεων δόμησης γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας, όπως αυτές προέκυψαν με το Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538Δ’. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 40 του προαναφερθέντος νόμου, αναφέρεται ότι προβλέπεται για διάστημα δύο χρόνων και ειδικότερα μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2022,  να ισχύουν οι υφιστάμενες παρεκκλίσεις. Δόθηκε δηλαδή μια περίοδος χάριτος για την έκδοση οικοδομικής άδειας και στα μικρότερα οικόπεδα, προβλέποντας προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας εντός δύο ετών από την ψήφιση του νόμου με δυνατότητα δόμησης εντός 4 ετών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ για την αντιπλημμυρική προστασία Άρτας

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ για την αντιπλημμυρική προστασία Άρτας

7 Οκτ 2022

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο του Δήμου Αρταίων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ