1 Μαρ 2013 Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Διοικούσας Επιτροπής

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση  9 / 4-3-2013 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.30.

Το θέμα της συνεδρίασης θα είναι:

  • Ανακοινώσεις.
  • Αντικειμενικές αξίες ακινήτων στα Ιωάννινα.
  • Συνέχεια του θέματος 3 της προηγούμενης συνεδρίασης «Α’ Φάση Αξιολόγησης, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».