Παρεμβάσεις

Διοικούσας Επιτροπής

Παρατηρήσεις στην μελέτη «Α’ φάση, Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση   Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» Περιφέρειας Ηπείρου

Παρατηρήσεις στην μελέτη «Α’ φάση, Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» Περιφέρειας Ηπείρου

15 Απρ 2013

Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας, αλλά και των Περιφερειών της, είναι επιβεβλημένος και σ’ αυτόν πρέπει να βασίζεται κάθε προγραμματισμός έργων και δράσεων ώστε συντονισμένα και ιεραρχημένα να διατίθενται οι οικονομικοί πόροι για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος κάθε προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

14 Μαρ 2013

Το ΤΕΕ/ΤΗ εκφράζοντας για μία φορά ακόμη τις πάγιες θέσεις του για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εν όψει των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης επισημαίνει τα παρακάτω.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης  Διοικούσας Επιτροπής

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Διοικούσας Επιτροπής

1 Μαρ 2013

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση  9 / 4-3-2013 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση

26 Φεβ 2013

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη συνεδρίαση  8/ 28 - 2- 2013  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα   20.30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παρουσίαση Α1 φάσης μελέτης ΠΠΧΣΑΑ

Παρουσίαση Α1 φάσης μελέτης ΠΠΧΣΑΑ

26 Φεβ 2013

Παρουσιάζουμε την  Α1 φάση της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση

1 Φεβ 2013

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη συνεδρίαση  6/ 6- 2- 2013  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα   20.30,  με θέμα: Σχέδιο Αθηνά για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση

1 Φεβ 2013

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη συνεδρίαση  5/ 5- 2- 2013  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα   20.30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ