Νέα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

13 Oct 2022

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Μετσόβου» του Δήμου Μετσόβου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
17η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

17η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

13 Oct 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 17/17-10-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
16η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

16η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

03 Oct 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 16/05-10-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

15η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

09 Sep 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 15/14-09-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

05 Sep 2022

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη των εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

14η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

31 Aug 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 14/5-09-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

13η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

19 Aug 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 13/23-08-2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ