Νέα

Ανακοινώσεις

Προκύρηξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Προκύρηξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

9 Ιαν 2023

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσης επαγγέλματος στους διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

1η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2023

4 Ιαν 2023

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 1/9-1-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

23η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

22 Δεκ 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 23/30-12-2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

22η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

15 Δεκ 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 22/19-12-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  σε Επιτροπές Παραλαβής Έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ σε Επιτροπές Παραλαβής Έργων

8 Δεκ 2022

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021), δημιουργεί Κατάλογο Μελών από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Παραλαβής Έργων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
21η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

21η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

8 Δεκ 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 21/12-12-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

20η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2022

24 Νοε 2022

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 20/28-11-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ